Diskografie/CDs

Vladimír Franz

diskografie/CDs


Kamenný most/Stone Bridge

suita - hudební komentář ke stejnojmennému filmu Tomáše Vorla
suitte - soundtrack - a musical commentary to the same-name Czech movie


Kamenny most

Praha. Město milenců i telurický bod. Ohlasy nočních kroků mezi tepanými mřížemi. Listopadoví poutníci a vlhkost dlažby. Město padajících vlaštovek. A Máchy. I Golema. Středobod provinční i rostoucí. Nemilosrdně sevřený mrznoucí krustou sídlišť, do nichž se z ustavičného nebe neustále sypou rokokové třiceticentimetrové loutky. Město dětských zázraků v přiléhání šípkových a trnkových kaňonů. Místo mizení, křížení i trvání. Město bipól.

Ikonografický rozbor suity:

Tato suita, s hudbou k filmu související zcela volně, je neradostnou výpovědí o bloudění člověka na pozadí labyrintu Prahy. Záměrně použité archetypální postupy, ať mimoevropské, či katolicky barokní, nejsou ničím jiným, než záchytnými, leč stále se ulamujícími háčky.

This record is not a usual soundtrack; as most of music composed for the film wasn't used in it, Vladimir Franz remixed it and created a kind of a "musical commentary" or a "musical guide" to the movie, describing a man's wandering at the background of labyrinth of Prague.

Prolog
Parodie obsahu (Píseň o muchomůrkách) a po něm vpadne základní téma, z něhož se vše odvozuje.

1. O Kristu, noci a drogách
Stánkaři a bezdomovci křičí, čas je odměřován; ozve se zpráva o ukřižování i s jeho následky (staroslověnsky: "mučen a pogreben byst"). Kristus řve z kříže, je sečteno a nastává noc.
Po klidné hladině noci plují dětské hlásky jako leknínové listy. Objeví se skřítek, zlý i dobrý zároveň; nastává pokušení až k sebevraždě.
Chladně a majestátně zní téma - tentokráte droga. Hlas vábí, vše se rozostřuje a opalizuje na stále menším fyzickém základu, až dospěje k mrtvé fanfáře tématu - vnitřek je spotřebován, svět se úží na tenkou a vzdálenou jednolinku hospodské banality.

2. O lešení a atelierech (fuga - scherzo AÁBAC)
Lešení - cesta vzhůru, ateliery - místa kupení energie. A - informace, Á - informace o pohybu, B - kupení hmoty a energie až k řevu z nevstřebání, A - repríza - ventil a rozhýbání nakupené hmoty, C - nastupují varhany - Kristus - zahuštění a majestátní připomenutí hierarchie, historické identity a bázně "Rex tremende majestatis".

3. O souloži, smrti a andílcích
Střídání teplé a studené sprchy. Sólové cello zastupuje lásku; vpadne svět andílků, malých bezcitných bestií, kolem člověka se kupí mrazivé poslední soudy. Flétna přinese smrt. Lká se smutně, jakož i sentimentálně; opět flétna a ostrý střih. Bylo - nebylo. Smrt je přeměněna ve vítězství.

4. O parníku a jeptišce
Podnikatelé se na svém slizkém parníkovém plese vlní jako papíroví hadi. Ozve se hlas volajícího a přenese nás do mystického pasvěta. "Vše, co podnikne, se zdaří" versus "mučen a pohřben jest".
Jeptiška vzývá - jedná se o sexuální akt a namísto stigmat spustí se s Kristovy rány v boku krev. Zázrak?

5. Šamani, vítězství a epilog
Akord změny je spojen s motivem "bylo - nebylo". Lámání chleba. Zaklínání nestačí. Shůry zní hlavní téma v xylofonu mrtvě a vzdáleně. Řev z nevstřebání se ztrácí v akordu změny. Nastupuje cesta rozdýchání bez drog. Zpívá kos a otevírá se nebe. Hlavní téma zní jako naplnění, hlas vábení se pojí k hlasu Krista, jelikož však cesta je silnější než téma, jedná se o epilog. Žádné vítězství, jsme opět na začátku.

Skladba je monotematicky vystavěna jakožto Téma s variacemi.

V.FranzObsah/Content:

 1. Prolog (Píseň o muchomůrkách); Hlavní téma/Prologue (The Song about toadstools); The main theme
 2. O Kristu, noci a drogách/About Christ, night and drugs
 3. O lešení a atelierech (fuga-scherzo AÁBAC)/About scaffoldings and studios
 4. O souloži, smrti a andílcích/About coitus, death and little angels
 5. O parníku a jeptišce/About the steamboat and the nun
 6. O šamanech a vítězství; Epilog (Hlavní téma)/About shamans and victory; Epilogue (The main theme)


Hudba/Music: Vladimír Franz
Texty/Lyrics: Jiří Kosek

Hlasy/Voices:
  David Koller (Kristus/Jesus Christ)
  Lenka Dusilová (Hlas mostu/The voice of the bridge)
  Veronika Pospíšilová (Jeptiška/The nun)
  Zuzana Dumková, Jakub Juda (Hlasy volající/Voices of the screeming ones)
  Naďa Šafratová (Hlas kosmický/The cosmic voice)
  Dětský pěvecký sbor 11.ZŠ v Malenovicích pod vedením Dr.Zdeny Šiškové/Children's choir of the 11th elementary school in Malenovice conducted by Dr.Zdena Siskova
  Pěvecký sbor "Antonín Dvořák", Zlín/"Antonin Dvorak" choir, Zlin
Nástroje/Instruments:
  Radek Němejc (bicí/drums)
  Viktor Kozánek (violoncello)
  Pavel Skopal (trubka/trumpet)
  Milan Tesař (pozoun/trombone)
  Milan Kubát (lesní roh/French horn)
  Jitka Bližňáková (anglický roh/English horn)
  Vladimír Vodička (flétna, pikola/flute, piccolo)
  Vladimír Václavek (baskytara/bass guitar)
  Jiří Trávníček (xylofon/xylophone)
  Bohdana Petrů (cimbál/dulcimer)
  Milan Holomek (akordeon/accordion)
  Eric Young (shakuhachi)
  Jan Štěpánek (didgeridoo)
  Vladimír Franz (varhany, klavír/organ, piano)

Nahráno ve studiu "V" Ivo Viktorina ve Zlíně a ve studiu ČT v Praze.
Zvuková režie: Jiří Matzner a Petr Šimák

Recorded in Ivo Viktorin's studio in Zlin and in the Czech TV studio in Prague.
Sound director: Jiri Matzner and Petr Simak[Na začátek/Back to the top]