Hlavní stránka/
Main page

Obrazy (galerie)/
Painting (gallery)

Hudba (diskografie)/
Music (CDs)

Publicistika

Rozhovory/
Interviews

Ohlasy

Projevy, statě, přednášky
Articles, lectures, speeches


Co je tu nového (změny, doplňky, opravy...)
What´s new here

Vladimír Franz

Projevy, statě, přednášky
Articles, lectures, speechesV této sekci jsou zařazeny především texty přednášek či rozsáhlejších prací. Všechny ostatní se nacházejí v sekci Publicistika.

In early 1990´s Vladimir Franz has written - and in some cases also illustrated - a couple of articles about famous painters and composers which were then published in a teenagers´ magazine. One of the articles about Marc Chagall, written in April 1990, is translated here.

 1. Projev předsedy Akademického senátu AMU dne 2.10.1996 k 50. výroči založení AMU
 2. O hudbě scénické, duben - květen 1998
 3. Scénická hudba jako dramatická postava, léto 2000
  Incidental Music as a Dramatic Character; Theatre Design&Technology, summer 2000
 4. Cesta scénické hudby od sémantického znaku k dramatické postavě - Scénická hudba jako simultánní dramaturgie, léto 2002
  The way of incidental music from the semantic sign to a dramatic character - Incidental music as a simultaneous dramaturgy, summer 2002
 5. Hérakles - scénické oratorium, červen 2003
  Hercules: The concept of a stage oratorio, June 2003
 6. Hudební dramaturgie, leden - únor 2004


[Na začátek/Back to the top]